Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Na naších webových stránkách umístěných na internetové adrese www.rynesdesign.cz/ (dále „Web“) a také v každém jiném styku a komunikaci, se snažíme zajistit co nejvyšší standardy ochrany. Níže se mimo jiné dočtete, jakým způsobem Vaše osobní údaje získané nejen prostřednictvím Webu shromažďujeme a zpracováváme. • KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů jsou dvě společnosti, které jsou tzv. společnými správci. Je to společnost Ryneš Design s.r.o., IČO: 07846029, se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 308599 a společnost Rezident Invest, s.r.o., IČO: 01959999, se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 213929 které provozují Web.

 

 1. Naše kontaktní údaje jsou následující:
  1. e-mail: info@rynesdesign.cz
  2. telefon: +420 774 434 242;
  3. adresa sídla: Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9.

 

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá svá dále popsaná práva spojená s osobními údaji. • KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

 1. Kdy Vaše osobní údaje získáváme:
  1. při uzavření smlouvy a při jednání o jejím uzavření;
  2. pokud nás kontaktujete. • JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

 

 • Při uzavření smlouvy a jednání o jejím uzavření zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
  1. jméno a příjmení;
  2. adresu bydliště a případně jinou fakturační adresu;
  3. pokud jste podnikatelé, pak název společnosti, Vaše IČO, a jste-li plátci DPH, tak také Vaše DIČ; 
  4. telefonní číslo; 
  5. e-mail;
  6. údaje o nemovitosti, kde má být prováděno dílo a další technické a jiné údaje, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy a jejímu plnění.

 

Tyto osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a následně Vám mohli poskytnout sjednané plnění. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni Vaši objednávku zpracovat, provést dílo a vyfakturovat ho. Telefonní číslo potřebujeme k tomu, abychom Vám na něj mohli v případě nutnosti zavolat ohledně stavu provádění díla nebo uzavření smlouvy. O bezpečnost Vašich údajů se nemusíte obávat.  Sdělení Vašeho jména a příjmení, a nakupujete-li na firmu, tak IČO a případně názvu společnosti a DIČ, je potřeba k tomu, abychom měli rámcovou představu o tom, s kým smlouvu uzavíráme. Navíc nám ulehčí komunikaci s Vámi a Vám zpříjemní uživatelský zážitek z komunikace s námi. Váš e-mail potřebujeme proto, abychom Vám na něj případně zaslali potvrzení Vaší objednávky a pro sjednání smlouvy. Současně Váš e-mail využíváme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat, pokud si nepřejete nebo nemůžete být kontaktováni telefonicky. Vaši adresu potřebujeme proto, abychom věděli, kde budeme dílo provádět, a pro účely fakturace. 

 

 1. Pokud nás kontaktujete na adresách výše uvedených v odstavci 1.2. nebo prostřednictvím jiných našich zveřejněných kontaktů či sociálních sítích, zpracováváme Vaše údaje, které nám při kontaktu sdělíte, kontaktní údaje, prostřednictvím kterých jste se na nás obrátili, a také obsah Vašeho dotazu. To vše proto, abychom věděli, na co jste se nás ptali, co Vás zajímalo, a abychom Vám mohli odpovědět.
 1. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na Webu, zpracováváme veškeré údaje, které nám prostřednictvím formuláře sdělíte (zejm. Vaše jméno nebo firmu, e-mail a telefonní číslo) a také obsah Vašeho sdělení. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom věděli, kdo nás kontaktoval, a abychom Vám mohli na Váš dotaz nebo poptávku odpovědět.  
 • JAK TO, ŽE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 1. Možnosti jsou typicky celkem čtyři: 
  1. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli nebo kterou se chystáme uzavřít. Na základě smlouvy jsme schopni Vám např. provést objednané dílo;
  2. se zpracováním jste souhlasili;
  3. na zpracování máme tzv. oprávněný zájem;
  4. zpracování nám ukládá zákon. 
 • KDO NÁM POMÁHÁ ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE?
 • Některé osobní údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (např. účetní). 
 • JAKÉ DALŠÍ ÚDAJE A JAK ZPRACOVÁVÁME?

 

 1. Na našem webu používáme cookies. Více si o nich můžete přečíst zde. • JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

 

 • Osobní údaje získané v souvislosti s uzavíranou smlouvou uchováváme, dokud není smlouva ukončená, a dále po dobu 5 let, abychom byli schopni po promlčecí dobu chránit naše práva. 

 

 • Pokud máme některé osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat. Takové osobní údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli.

 

 • Právní předpisy nám ukládají povinnost uchovávat některé Vaše údaje po delší dobu, kterou samozřejmě dodržujeme.

 

 • Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo smažeme. Po tyto doby je uchováváme proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu. Za poskytování služeb totiž neseme odpovědnost. • JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM?
 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 • Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální, nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 • Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaší námitkou se musíme zabývat.
 • Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje osobní údaje uchovávat (na základě zákonů). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.
 • Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
 • pokud popřete přesnost osobních údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
 • pokud osobní údaje zpracováváme neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
 • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové osobní údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto osobní údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud Vaše připomínky probereme společně a pokusíme se je vyřešit k Vaší spokojenosti.

 

Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné, a tak k nim i přistupujeme. Jsou u nás v bezpečí.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad, můžete nám napsat na e-mail info@rynesdesign.cz; nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v odstavci 1.2. těchto zásad ochrany soukromí. 

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

Tyto zásady jsme vydali dne 4.5.2024.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ COOKIES

 

Přečtěte si, jak na našich webových stránkách www.rynesdesign.cz/ pracujeme s cookies.  • SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů, a tedy i cookies, jsou dvě společnosti, které jsou tzv. společnými správci. Je to společnost Ryneš Design s.r.o., IČO: 07846029, se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 308599 a společnost Rezident Invest, s.r.o., IČO: 01959999, se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 213929, které provozují Web.

 

 1. Naše kontaktní údaje jsou následující:
  1. e-mail: info@rynesdesign.cz
  2. telefon: +420 774 434 242;
  3. adresa sídla: Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9.

 

Na těchto kontaktech můžete také uplatnit veškerá svá níže popsaná práva. • JAKÉ DRUHY COOKIES ZPRACOVÁVÁME?


 • Zpracováváme tyto cookies:
 • nezbytné cookies a funkční cookies – bez nich by naše stránky nemohly správně fungovat, případně byste při každém kliknutí museli znovu nastavovat základní funkce jako např. jazyk stránek. Díky nim fungují základní funkce stránek, proto je zpracováváme, aniž bychom k tomu potřebovali Váš souhlas;
 • analytické a výkonnostní cookies – umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti našich stránek a využívání různých funkcí. Jde pouze o statistiky. Údaje jsou anonymizované, takže Vás z nich nejsme schopni identifikovat; ke zpracování těchto cookies potřebujeme Váš souhlas;
 • marketingové a další cookies – umožňují nám např. zobrazit Vám reklamu, která Vás zajímá, měřit účinnost reklam apod.; tyto cookies zpracováváme jen pokud nám k tomu dáte souhlas.  • JAK TO, ŽE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT COOKIES?


 • Možnosti jsou dvě. Buď jsou cookies nutné pro fungování stránek nebo jste s tím souhlasili.
 • pokud k tomu máme Váš souhlas, můžeme díky cookies přizpůsobit na míru i reklamu, která se Vám bude zobrazovat (např. pokud se Vám u nás líbila nějaká lišta, může se Vám později sem tam zobrazit další).


 • Možnosti ukládání cookies můžete změnit v nastavení Vašeho prohlížeče podle návodu zde: 
   1. Internet Explorer: zde;  
   2. Microsoft Edge: zde;
 • Safari: zde 
 • Mozilla: zde 
 • Případně na této stránce můžete získat přehled a spravovat nastavení sběru cookies ve svém zařízení.
 • JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?
 • Níže jsou uvedené soubory cookies, které používáme na našich stránkách. Vezměte, prosím, na vědomí, že názvy cookies, pixelů a dalších technologií se mohou v průběhu času měnit, nicméně budeme se vždy snažit udržet informace aktuální.
 • Nezbytné cookies

Název cookie

Doménové jméno

Popis

Doba vypršení

PHPSESSID

rynesdesign.cz

slouží k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu

při ukončení návštěvy webu

PHPSESSID

www.rynesdesign.cz

slouží k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu

při ukončení návštěvy webu

cookielawinfo-checkbox-necessary

www.rynesdesign.cz

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, umožňuje současné fungování cookie lišty a používání cookies z kategorie „Nezbytné“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-functional

www.rynesdesign.cz

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, umožňuje současné fungování cookie lišty a používání cookies z kategorie „Funkční“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-performance

www.rynesdesign.cz

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, zaznamenává souhlas uživatele s cookies v kategorii „Výkonnostní“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-analytics

www.rynesdesign.cz

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, zaznamenává souhlas uživatele s cookies v kategorii „Analytické“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-advertisement

www.rynesdesign.cz

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, zaznamenává souhlas uživatele s cookies v kategorii „Marketingové“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-others

www.rynesdesign.cz

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, zaznamenává souhlas uživatele s cookies v kategorii „Ostatní“.

1 rok

elementor

rynesdesign.cz

Umožňuje vlastníkovi webu implementovat nebo měnit obsah webu v reálném čase.

Nejpozději při ukončení návštěvy webu

rc::a

google.com

Tento soubor cookie je nastaven službou Google recaptcha k identifikaci robotů za účelem ochrany webové stránky před škodlivými útoky spamu.

Nejpozději při ukončení návštěvy webu

rc::c

google.com

Tento soubor cookie je nastaven službou Google recaptcha k identifikaci robotů za účelem ochrany webové stránky před škodlivými útoky spamu.

při ukončení návštěvy webu

 • Marketingové, analytické a další cookies

Název cookie

Doménové jméno

Popis

Doba vypršení

_gcl_au

.rynesdesign.cz

Experimentuje s účinností inzerce webových stránek využívajících služby Google.

3 měsíce

_ga_*

.rynesdesign.cz

Slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek.

1 rok 1 měsíc a 4 dny

_ga

.rynesdesign.cz

vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a sleduje využití webu pro analytický přehled. Tato cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.

1 rok 1 měsíc a 4 dny

 • KDO NÁM POMÁHÁ ZPRACOVÁVAT COOKIES?
 • Cookies nezpracováváme sami, ale pomáhají nám s tím naši zpracovatelé, tj. společnosti:
 • Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, IČO: IE368047.
 • JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE COOKIES, KTERÁ ZPRACOVÁVÁME?
 • Na výše uvedených kontaktech (v odst. 1.2.) můžete také uplatnit veškerá dále popsaná práva:
 • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat opravu svých osobních údajů;
 • vznést námitku proti způsobům našeho zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali;
 • požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat, abychom Vaše údaje ve strojově čitelné formě předali dalšímu správci.
 • Drtivá většina dat, které získáváme díky cookies, je anonymizována. Nedokážeme přesně říct, o koho se jedná. Tím pádem v některých případech ani neumíme Vašim výše popsaným právům zcela vyhovět.

 

Dále můžete také podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud připomínky nejprve zkusíte probrat s námi a společně se pokusíme je vyřešit k Vaší spokojenosti. 

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně způsobu zpracování cookies, můžete nám napsat na e-mail info@rynesdesign.cz nebo se s námi spojit přes jakýkoli jiný výše uvedený kontakt. 

 

Tyto informace můžeme čas od času aktualizovat. Proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

Tyto informace byly vydány dne 4.5.2024.